Főoldal Oktatási segédanyagok Linkek Jogi nyilatkozat

Rólunk Kutatók Kapcsolat

Kisegyhz-kutat Egyeslet
FőoldalRólunkDokumentumokTanulmányokAdatbázisBibliográfiaKutatók

Bibliográfia

Ez a menüpont a kisegyházak által kiadott vagy a róluk megjelent könyvek, folyóiratok, tanulmányok jegyzékét hivatott felsorolni (a feldolgozás függvényében).

 

1.      Teológiai írások

§         Tudományos művek

§         Népszerűsítő művek

§         Apologetikus művek

     2. Művelődéstörténeti, jogi, egyházpolitikai írások

Szabadegyházi források

Fazekas Csaba: Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban, Budapest, 1996, Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség - Szent Pál Akadémia, végjegyzetek és 244-252.

Szakács József: A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsához tartozó tagegyházal hitvallásai és szervezeti szabályzatai, Budapest, 1981,Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Szemináriuma

Nazarénus források

A nazarénusok történetével kapcsolatos források jegyzéke (1979-ig) megtalálható: Kardos László - Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Budapest, 1988, Magvető Kiadó, 617-629.

Church Directory Apostolic Christian Churches, USA-Canada, 1966

Baptista források

A magyarországi baptizmus történetével kapcsolatos források jegyzéke (1996-ig) megtalálható: Bereczki Lajos (szerk.): Krisztusért járva követségben. Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből. Budapest, 1996, Baptista Kiadó, 391-480.

Metodista források

A magyarországi metodizmussal kapcsolatos források jegyzéke (2005-ig) megtalálható: Lakatos Judit (szerk.) Keskeny utak. Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéről. Budapest, 2005, Magyarországi Metodista Egyház, 291-293. 

Hetednapi Adventista források

Bericht über den Ersten Kongress der Europ. Adventjugend in Chemnitz, Jugendsekretariat der Europaischen Abteilung, 1928

Conradi, L. R. Die Dritte Engelsbotschaft unter dem Deutschen Volk, Basel - Hamburg, 1892, Internationale Traktatgeselschaft

Jones, A. T.: The Third Angel's Message, Angwin, 1977, Pacific Union College Press

 

Loughborough, J. N.: The Great Second Advent Movement. Its Rise and Progress, Nashville - Fort Worth, 1905, Southern Publishing Association

 

Smith, Uriah: Here and Hereafter or Man in Life and Death, Baltimore, Amazing Facts (fakszimile) ,

Studies in Denominational Principles of Noncombatancy and Governmental Relationships, Seventh-day Adventist War Service Commission, 1950.

Waggoner, E. J.: Christ and His Righteusness, Oakland - New York - London, 1972, Pacific Press Publishing Co

Waggoner, E. J.: Fathers of the Catholic Church. A Brief Examination of the "Falling Away" of the Church in the First Three Centuries, San Francisco - New York, 1888, Pacific Press Publishing Company

 

Waggoner, E. J.: The Glad Tidings. Studies in Galatians, Mountain View - Omaha - Oshawa, Pacific Press Publishing Association (fakszimile)

A Hetednapi Adventista Egyház magyarországi történetével kapcsolatos források megtalálhatók a következő művek jegyzetanyagában:

Szigeti Jenő: Fejezetek a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből, Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház

 Rajki Zoltán: Egy amerikai lelkész magyarországi missziója. John Frederick Huenergardt élete és korának adventizmusa, Budapest, 2004, Lucidus Kiadó

 Rajki Zoltán:  A H. N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon, Budapest, 2003, Advent Kiadó, 198-199.

Művelődéstörténeti, jogi és egyházpolitikai művek jegyzéke (A-R) 

Művelődéstörténeti, jogi és egyházpolitikai művek jegyzéke (S-)

Egyes kisegyházakra vonatkozó művelődéstörténeti, jogi és egyházpolitikai művek jegyzéke

$$box_footermenu%%

© 2007-2010 Copyright, KKMCS, All rights reserved.