Főoldal Oktatási segédanyagok Linkek Jogi nyilatkozat

Rólunk Kutatók Kapcsolat

Kisegyhz-kutat Egyeslet
FőoldalRólunkDokumentumokTanulmányokAdatbázisBibliográfiaKutatók

A Kisegyház-kutató Munkacsoport

A Kisegyház-kutató Munkacsoport

A Kisegyház-kutató Munkacsoport 2006. március 23-án alakult meg, több tudományterületet (teológia, történelem-, jogtudomány, vallásföldrajz, szociológia, néprajz) képviselő szakember részvételével, akik közül többen szakterületük neves kutatói. Munkájában több teológiai tanár is aktív szerepet vállal.A résztvevők a munkacsoport létrehozását fontosnak tartották, mert...

1. maguk a kisegyházak is alig tudnak valamit egymásról. Gyakran ez még a szakemberekre is igaz;

2. a környező világ sem ismeri őket. Számos tévhit kering róluk. Nem egy esetben tévhiteken alapuló - lejárató - tanulmányok, cikkek jelennek meg velük kapcsolatban, amelyeket ellensúlyozni csak úgy tudunk, ha tudományos igénnyel bemutatjuk őket (magunkat);

3. számos aktuális kérdésben csak együtt tudjuk képviselni közös értékeinket, érdekeinket. Ezért tudományos területen is szükséges tevékenységünk összehangolása az objektív feltételek (publikációs lehetőség, szakmai fejlődés, tudományos közéletben való részvétel) javítása céljából.

A munkacsoport felekezetektől, intézményektől függetlenül, de velük együttműködve dolgozik. Igyekszünk más tudományos intézménnyel, műhellyel felvenni a kapcsolatot nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is.

A munkacsoport tervei között az alábbi célkitűzések szerepelnek:

1. Egynapos tudományos konferenciák, illetve workshopok szervezése.

2. A meglévő publikációs lehetőségek (pl. ATF-Szemle) kihasználása, illetve újabbak (egy online periodika) megteremtése.

3. Tudományos igényű weblap létrehozása, amely tudományos igényű tanulmányokon kívül dokumentumokkal, statisztikai adatokkal mutatja be a kisegyházak múltját, jelenét, hitét és életét.

4. Közös tudományos pályázatok benyújtása.

A Kisegyház-kutató Munkacsoport tevékenységéről - szándékaink szerint - rendszeres tájékoztatást adunk honlapunkon, mert hisszük, hogy a munkaközösség működése nagymértékben segítheti egymás megismerését és megértését, valamint a kisegyházak teológiáinak szolgálatát, és az egyházak misszióját a magyar társadalomban.

Dr. Rajki Zoltán

$$box_footermenu%%

© 2007-2010 Copyright, KKMCS, All rights reserved.